varnostno nadzorni center

Kam so povezani vsi signali tehničnih varnostnih sistemov?

 

Kar je srce za telo, je varnostno nadzorni center (VNC) mesto v katerega se stekajo signali vloma, požara, panik tipke, klici ujetih z dvigal in drugih tehničnih sistemov. Operater varnostno nadzornega centra na varovani objekt napoti intervencijsko službo in koordinira ukrepanje na objektu. V primeru dodatnih aktivnosti na varovanjem objektu, varnostno nadzorni center na objekt napoti ustrezno opremljenega varnostnika, ki zavaruje kraj dogodka in počaka na prihod policije. O dogodku varnostno nadzorni center obvešča pooblaščene osebe naročnika varovanja, policijo, gasilce ali reševalce. Varnostnik ne zapušča objekta do zaključka vseh postopkov.

 

Naše podjetje ima lasten varnostno nadzorni center, ki nudi podporo naročnikom fizičnih in tehničnih sistemov. V varnostno nadzornem centru se vršijo naslednji procesi:

  • videonadzor varovanih objektov,
  • nadzor proženja sistemov za alarmiranje,
  • spremljanje prevozov gotovine,
  • usmerjanje varnostnikov interventov in obhodnikov,
  • spremljanje delovanja central naročnikov,
  • spremljanje izpadov električne napetosti.

Smo imetnik certifikata s katerim izpolnjujemo zahteve mednarodnega standarda SIST EN 50518:2019 predpisanega s strani zakonodajalca za varnostno nadzorne centre.

Certifikat smo pridobili pri nemški certifikacijski hiši TüV SüD Product Servis GmbH. Veljavnost certifikata lahko preverite na spletnem naslovu: https://www.tuvsud.com/en/services/product-certification/ps-cert

S strani presojevalca smo prejeli več pohval, med drugim tudi pohvalo za dosežen visok nivo tehnične opreme, ter tako postali referenčni varnostno nadzorni center.

S pridobitvijo standarda vam zagotavljamo večjo kakovost, zanesljivost storitev in usposobljenost varnostnih operaterjev.

 

Varnostno nadzorni center je našim naročnikom dosegljiv 24 ur dnevno na telefonski številki 01 425 43 44.

Kontakt