Varovanje stanovanjskih prostorov

Ko zapuščate dom

Kar nekaj ukrepov je, ki jih za varnost svoje lastnine lahko opravite sami. Preverite ali ste okna zaprli in vrata zaklenili, ne puščajte sporočil o vaši odsotnosti, ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku ali pod predpražnikom in poprosite prijatelje ali sosede, da dnevno praznijo vaš poštni nabiralnik. Vendar se vseeno lahko zgodi, da storilci kaznivih dejanj potrkajo na vaša vrata.

 

In ker vas ni doma

nepovabljeni vstopijo. Pogosto se šele ob pogledu na vlomljena vrata in razmetano stanovanje zavemo, kako pomembna vrednota je varnost. Slike vloma, ki se nam zapišejo v spomin ob pogledu na storjeno, ostanejo dolga leta globoko zasidrane v naših možganih in prav nenavadno je, kako dolgo ostanejo podrobnosti vloma žive in nepozabne. Dejstvo, da je nekdo posegel v našo zasebno lastnino, nas navdaja z občutkom jeze in želje, da se dejanje ne bi nikoli več ponovilo. Prav gotovo je o možnosti vloma potrebno razmišljati še preden se ta zgodi, najbolje že ob gradnji hiše, ob prenovi stanovanja ali poslovnih prostorov.

 

Korak pred vlomilci

Prav gotovo je ključnega pomena, da svojo lastnino zavarujemo z varnostnim sistemom, ki je danes cenovno dosegljiv vsakomur in običajno njegova cena ne presega srednje cenovnega razreda sesalnega aparata. Za namestitev varnostne tehnike imamo na voljo brezžične, žične ali kombinirane sisteme.

 

Sistem varovanja sestavljajo senzorji, centrala in tipkovnica, preko katere boste vklapljali in izklapljali alarm (Protivlomilni požarni sistemi). Tipkovnica za aktiviranje alarmnega sistema je enostavna za uporabo in je lahko obvladljiva. Njena uporaba je enostavna tudi za otroke in starejše. Alarmni sistem se prek tipkovnice aktivira z vnosom štirimestne kode, s katero se sistemu predstavi posamezni uporabnik. Enostavnost vklopa in izklopa alarmnega sistema lahko primerjamo z enostavnostjo uporabe bančnega avtomata.

 

Pri postavitvi senzorjev, ki so tipala gibanja, je pomembno, da z njihovo premišljeno postavitvijo pokrijemo področja, kjer je najverjetneje, da bo vlomilec vstopil in kjer predvidevamo njegovo gibanje. Na voljo imamo notranje in zunanje senzorje gibanja, ki imajo možnost različnega dometa in so lahko neobčutljivi na hišne ljubljence.

 

Dodatna zaščita pred vlomilci je postavitev video nadzornega sistema (Izgradnja video sistemov). Prek televizije, računalnika ali svojega mobilnega telefona lahko spremljate posnetke video kamer, ki jih namestite znotraj ali zunaj objekta. Kamere so občutljive na gibanje, prepoznavo obrazov, zadrževanje oseb, detekcijo požara ali sabotažo kamere. Sami boste posnetke lahko pregledovali in jih obdelovali.

 

Vlomilce lahko preženete tudi z namestitvijo notranjih ali zunanjih siren, ki so indikator aktiviranega protivlomnega alarma in opozorijo na nedovoljen vstop v varovano območje. Zvok sirene običajno prežene vlomilca že ob začetku dejanja.

Preko centrale za javljanje vloma lahko sprejemamo tudi alarm za javljanje požara in plina, ki se aktivira ob zaznavi dima ali plina v prostoru. Z njima zagotovimo hitro ukrepanje v primeru nevarnosti in s tem zmanjšanje škode na objektu.

 

Varnostni sistem postane učinkovit šele potem, ko ga povežemo z varnostno nadzornim centrom (Varnostno nadzorni center). Vaš alarmni sistem ob sprožitvi alarma pošlje signal varnostno nadzornemu centru (VNC), kjer varnostni operater takoj napoti na vaš objekt intervencijsko službo. Varnostni operater vas o sprejetem alarmu telefonsko obvesti. Prihod intervencije skrajša trajanje napada in vloma, ter prežene vlomilca. Intervencijska služba preveri razlog sprožitve signala alarma in v primeru, da je prišlo do poškodovanja lastnine in vi niste prisotni na objektu, zagotovi fizično varovanje območja do vašega prihoda.

 

Naj bodo vaši nepovabljeni gostje naša skrb.

Kontakt