Varovanje prireditev

Varovanje prireditev in javnih zbiranj se izvaja na visoko kakovostni ravni v skladu s predpisi, ki urejajo to področje na športnih, zabavnih, kulturnih in drugih prireditvah, ki se jih udeleži večje število ljudi. Takšna vrsta prireditev zahteva poseben pristop in se načrtuje ter izvaja po predhodno skrbno izdelanem načrtu varovanja in oceni tveganja.

Varovanje javnih zbiranj vključuje zagotavljanje reda in miru na javnih prireditvah in se izvaja z varnostniki, tehničnimi sredstvi, mehanskimi preprekami in koridorji. Po potrebi zagotovimo zdravniško reševalno ekipo, gasilce ali reševalce iz vode.

Ker je to posebna oblika varovanja, ki vključuje obvladovanje množice, se temu segmentu posveča dodatna pozornost. Usposobljeni varnostniki, poleg že pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije varnostnika, pridobijo še specifična znanja, kot so poznavanje psihologije množice in določene taktike ukrepanja v morebitnih izgredih.

Kontakt