Izgradnja video sistemov

Za nadzor delovnih procesov, ljudi in premoženja se čedalje pogosteje uporabljajo video nadzorni sistemi. Kamere za video nadzor so vedno bolj prisotne tako v poslovnih prostorih kot stanovanjskih objektih. Potrebe in želje naročnika so ključne pri izbiri video kamere. Dandanes nam moderna tehnika omogoča izbiro med mnogimi kamerami z različnimi značilnostmi:

  • analognimi kamerami, IP kamerami, HD, 
  • črno-belimi, barvnimi posnetki,
  • dnevno, nočno, zunanjo, notranjo kamero,
  • specializiranimi kamerami na primer: kamere, ki merijo telesno temperaturo, gostoto množice, berejo registrske tablice in še mnoge druge.

Varovanje objekta je gotovo najučinkovitejše, če protivlomne in protipožarne varnostne sisteme nadgradimo z uporabo video nadzornih sistemov, preko katerih lahko opazujemo prostore, čeprav v njih nismo prisotni.

Snemanje z veliko resolucijo modernih megapixelnih kamer omogoča snemanje v zahtevnih pogojih (velika osvetljenost prostora, nočno snemanje, hitro gibanje, štetje). Na podlagi omogočene video analitike kamer se lahko ob gibanju oseb ali puščenimi predmeti v varovanem območju, sprožijo alarmi sistemi. Povečava slik na video posnetku omogoča prepoznavanje obraza, registrskih tablic, gibanja in identifikacijskih številk, kar bistveno pripomore k rekonstrukciji dogodka (vlom, požar, nasilje, kraja...).

Sliko video kamere lahko pregledujete preko interneta, pametnega telefona ali enostavno preko televizijskega ekrana (HDMI vhod). Posnetki se posnamejo in arhivirajo na digitalni mrežni snemalnik. Kvaliteta slike je odvisna od ločljivosti kamere in zmogljivosti snemalnika.

Procesorska moč video nadzornih IP kamer omogoča zaznave, ki poleg gibanja omogočajo zaznavanje prečkanja navideznih mej, zaznavo obraza, štetje, opažanje manjkajočih predmetov in tuj predmet.

FIT servisna služba in vzdrževanje SISTEMOV

Vsi zaposleni v tehnični službi imajo širok spekter znanja in izkušenj, udeležujejo se posvetov, seminarjev in izobraževanj. Vsem našim naročnikom nudimo 24 urno pomoč in servis tehnične službe v primeru okvare tehničnega sistema.

Za zagotavljanje brezhibnega delovanja sistemov varovanja na objektih izvajamo periodične vzdrževalne preglede sistemov po priporočilih proizvajalcev in v skladu z vašimi željami.

Kontakt