Varovanje poslovnih prostorov

Nesporno dejstvo je, da si ob odhodu iz poslovnih prostorov želimo vrniti v takšne, kot smo jih zapustili. Kljub skrbnemu pospravljanju in zaklepanju miz, omar in računalnikov, so poslovni prostori pogosto tarča vlomilcev in nemalokrat je narejena škoda nepopravljiva. Dokumenti, računalniška oprema in zanimivi artikli so pogosto tarča napada. Storilci pogosto odtujijo ali poškodujejo artikle s katerimi opravljate svojo dejavnost. S tem povzročijo veliko škodo in tisto kar ste leta gradili, je v trenutku lahko postavljeno na kocko.

 

»ALEA IACTA EST!« ALI »KOCKA JE PADLA!«

Znane besede Julija Cezarja lahko pomenijo tudi vašo odločitev, da zaščitite svoje poslovne prostore. Ne skrbite, mi vam bomo svetovali kakšno zaščito potrebujete. Naš nasvet izvira iz analize varnostne ogroženosti in ocene tveganja za posamične potencialne grožnje oziroma nevarnosti.

Prav gotovo je ključnega pomena, da svoje poslovne prostore in lastnino zavarujete z varnostnim sistemom, ki je prilagojen vašim potrebam. Namestimo lahko brezžične, žične ali kombinirane sisteme. Sistem varovanja je sestavljen iz senzorjev, centrale in tipkovnice, preko katere boste vklapljali in izklapljali alarm (Protivlomni in požarni sistemi). 

Pri postavitvi protivlomnih senzorjev, ki so tipala gibanja, je pomembno, da z njihovo postavitvijo pokrijemo področja, kjer je najverjetneje, da bo vlomilec vstopil in kjer predvidevamo njegovo gibanje. Na voljo imamo notranje in zunanje senzorje gibanja, ki imajo možnost različnega dometa in varnostnega spektra delovanja. Prav tako so zelo uporabne varnostne bariere ali linijski senzorji, ki so primerni za vgradnjo v zunanjih predelih ali v velikih notranjih prostorih, saj so odporni na mehanske obremenitve in vremenske pogoje. Sistem protivlomnega varovanja lahko kombiniramo tudi z detektorji loma stekla in magnetnimi kontakti.

 

Že Julij Cezar je uporabljal šifro

Tipkovnica za aktiviranje alarmnega sistema je enostavna za uporabo in je lahko obvladljiva. Alarmni sistem se prek tipkovnice aktivira z vnosom štirimestne kode, s katero se sistemu predstavi posamezni uporabnik.

Dodatna zaščita pred vlomilci je postavitev video nadzornega sistema (Izgradnja video sistemov). Prek televizije, računalnika ali svojega mobilnega telefona lahko spremljate posnetke video kamer, ki jih namestite znotraj ali zunaj objekta. Kamere so občutljive na gibanje, prepoznavo obrazov, zadrževanje oseb, detekcijo požara ali sabotažo kamere. Posnetke vaših videokamer boste sami lahko pregledovali in obdelovali.

 

Vlomilce lahko preženete z namestitvijo notranjih ali zunanjih siren, ki so indikator aktiviranega alarma in opozorijo na nedovoljen vstop v varovano območje. Zvok sirene običajno prežene vlomilca že ob začetku dejanja.

 

Prek centrale za javljanje vloma lahko sprejemamo tudi alarm za javljanje požara in plina, ki se aktivira ob zaznavi dima ali plina v prostoru. Z njima zagotovimo hitro ukrepanje v primeru nevarnosti in s tem zmanjšanje škode na objektu.

 

Varnostni sistem postane učinkovit šele, ko ga povežemo z varnostno nadzornim centrom (Varnostno nadzorni center). Vaš alarmni sistem ob sprožitvi alarma pošlje signal varnostno nadzornemu centru (VNC), kjer varnostni operater takoj napoti na vaš objekt intervencijsko službo. Varnostni operater vas o sprejetem alarmu telefonsko obvesti. Prihod intervencije skrajša trajanje napada in vloma, ter prežene vlomilca. Intervencijska služba preveri razlog sprožitve signala alarma in v primeru, da je prišlo do poškodovanja lastnine in niste prisotni na objektu, zagotovi fizično varovanje območja do vašega prihoda.

Kontakt