Reševanje iz dvigal

Pravilnik o varnosti dvigal opredeljuje odgovornost lastnikov dvigal za njihovo varno uporabo, vzdrževanje in delovanje dvigal v skladu z navodili monterja dvigal. Lastnik dvigala je dolžan urediti reševanje ujetih oseb v dvigalu, ki ga podeli reševalcu, ki zagotavlja sledeče storitve:

  • licencirano razpoložljivo osebje za reševanje iz dvigal,
  • reševanje ujetih v dvigalu v maksimalno dveh urah od posredovanega klica,
  • evidentiranje prejetih klicev iz dvigala, prihod reševalca, reševanje in čas zaključka reševanja,
  • posredovanje poročila o reševanju iz dvigala.

Osebe ujete v dvigalu lahko preko govorne povezave vzpostavijo stik z varnostno nadzornim centrom, ki nemudoma napoti na objekt usposobljeno osebje, ki ima vse potrebne licence za opravljanje reševanja iz dvigal po veljavnem zakonu, ki ureja zasebno varovanje.

Kontakt