Protivlomni in protipožarni sistemi

Protivlomni sistemi

Namen protivlomnih sistemov je obveščanje in varovanje objekta pred nepooblaščenimi osebami, ter preprečevanje in zaznavanje vseh poskusov vloma. Na sprožen alarm v najkrajšem času napotimo intervencijsko skupino, ki prepreči nadaljnjo škodo na objektu.

Za zaznavanje nepooblaščenih oseb v objektu ali njegovi okolici se namestijo tehnični sistemi z uporabo:

 • notranjih infrardečih senzorjev gibanja,
 • notranjih senzorjev gibanja dvojne tehnologije,
 • zunanjih senzorjev dvojne tehnologije,
 • senzorjev loma stekla,
 • magnetnih kontaktov,
 • barier,…
 

Notranji infrardeči senzor gibanja

Notranji infrardeči senzorji gibanja so senzorji, ki delujejo na zaznavi toplote, ki je višja od absolutne ničle, kar sproži alarm. Senzorji imajo široko površino pokrivanja in so zato zelo uporabni v stanovanjih in poslovnih prostorih.

 

Notranji senzor gibanja dvojne tehnologije

Senzor dvojne tehnologije je kombinacija infrardečih senzorjev in mikrovalovnega senzorja, kar omogoča izjemno zanesljivost zaznave. IR senzor zazna temperaturo v prostoru, medtem ko mikrovalovni senzor zazna vse premike v prostoru s pomočjo zaznavanja mikrovalov.

 

Zunanji senzor dvojne tehnologije

Zunanji senzor dvojne tehnologije je kombinacija infrardečega in mikrovalovnega senzorja, s čimer se odpravlja slabosti obeh senzorjev, tako da se dopolnjujeta in s tem zmanjšujeta možnosti lažnega alarma. Je namenjen za zunanjo namestitev in je zasnovan tudi za najhujše vremenske pogoje.

 

Senzor loma stekla

Senzor loma stekla je senzor, ki je zelo uporaben v prostorih, kjer je večje število oken ali steklenih površin. Senzor sproži alarm takrat, ko zazna specifično frekvenco za lom stekla, hkrati pa je občutljiv tudi na rezanje steklenih površin. Senzor se namešča na strop ali nasproti površine, ki jo želimo varovati.

 

Magnetni kontakt

Magnetne kontakte uporabljamo za detekcijo odprtih vrat ali oken. V primeru odprtja se magnetno polje med magnetoma prekine, kar sproži alarm. Prednost magnetnega kontakta je, da je cenovno ugoden in enostaven za uporabo. Omogoča premikanje po prostoru kljub temu, da je prostor pod alarmom.

 

Bariere ali linijski senzorji

Bariere so zelo uporabne za varovanje zunanjih površin. Linijski senzorji so sestavljeni iz oddajnikov in sprejemnikov, ki imajo določeno število IR žarkov, katerih prekinitev sproži alarm. Takšni senzorji se lahko uporabljajo tudi v notranjosti prostora. Njihova uporaba dodatno pripomore k zanesljivosti in efektivnosti vašega alarmnega sistema.

 

Vaši nepovabljeni gostje bodo naša skrb.

Protipožarni sistemi

 

Aktivni ukrepi

Aktivni ukrepi varstva pred požarom so vsi tehnični in organizacijski ukrepi, ki so namenjeni za gašenje požara. Med te ukrepe spadajo tehnični sistemi, naprave, oprema in postopki za odkrivanje in gašenje požara ter odvajanje dima in toplote ob požaru.

 

Preventivni ukrepi

Preventivni ukrepi varstva pred požarom so ukrepi s katerimi preprečimo požar še preden se zgodi.   

Na ta način lahko:

 • zmanjšamo število nezgod in žrtev zaradi požara,
 • zmanjšamo škodo na objektu in hranjenih dobrinah,
 • zmanjšamo izgubo prihodka zaradi prekinitve dela, ki je nastala kot posledica požara,
 • zmanjšamo vpliv na okolje.
 

Osnovni elementi aktivne požarne zaščite

Naprave za odkrivanje, javljanje in alarmiranje so osnovni elementi v sistemu aktivne požarne zaščite. Njihova naloga je čimprejšnje odkrivanje požara ali nekaterih plinov, ki nastanejo med gorenjem. Proces odkrivanja požara v zagotavljanju požarne varnosti še ni dovolj, saj moramo, v kolikor je to potrebno, o požaru nemudoma obvestiti gasilce in naročnika, ter začeti z gašenjem. Tako mora odkrivanju požara slediti javljanje in kasneje tudi alarmiranje.

Aktivni javljalniki so:

 • dimni javljalniki,
 • plamenski javljalniki,
 • specialni javljalniki,
 • ročni javljalniki,
 • toplotni javljalniki.
 

Dimni javljalnik

Dimni javljalniki so požarni javljalniki, ki so občutljivi na delce, ki nastanejo kot stranski produkt gorenja ali tlenja in so razpršeni v zraku. Ločimo ionizacijske, optične, točkovne, linijske in aspiracijske dimne javljalnike.

 

Plamenski javljalnik

Plamenski ali svetlobni javljalniki reagirajo na sevanje plamena. Velja namreč, da goriva, ki zgorevajo s plamenom, oddajajo značilen svetlobni spekter. Svetlobni javljalnik zazna požar, ko snov gori s plamenom in reagira glede na njegov spekter.

 

Specialni javljalniki

Obstajajo še drugi specialni javljalniki , ki se redkeje uporabljajo. Omeniti je potrebno predvsem javljalnike plinov (CO, metan itd…), ter razne kombinirane javljalnike, ki so po navadi kombinacija že omenjenih javljalnikov.

 

Ročni javljalniki

Ročni javljalniki so vrsta električnih stikal. Vgrajena so v razpoznavno ohišje, ki je rdeče barve. Aktiviranje ročnih javljalnikov je lahko večstopenjsko, kar otežuje lažno alarmiranje in zlorabo. Nekatere vrste ročnih javljalnikov imajo poseben pokrov, katerega odstranitev pošlje v požarno centralo prvi signal.

 

Toplotni javljalniki

Toplotni javljalniki so požarni javljalniki, ki reagirajo na porast temperature. Ločimo jih na statične in dinamične javljalnike.

 • Statični toplotni javljalnik sproži alarm, ko velikost temperature doseže oz. preseže določeno vrednost.
 • Dinamični toplotni javljalnik je požarni javljalnik, ki sproži požarni alarm, ko hitrost spremembe temperature na časovno enoto preseže določeno vrednost.

Saj veste: "Če ne gori, pa tli." Javljalniki vnetih src ne zaznavajo, lahko pa ste z nami korak pred požarom v vašem objektu.

Kontakt