Fizično varovanje ljudi in premoženja

Varovanje ljudi in premoženja je najosnovnejša dejavnost varovanja in predstavlja zaokrožen nabor nalog varnostnika. Strokovno usposobljeni varnostniki imajo opravljeno licenco za opravljanje varovanja in izvajajo naloge varovanja v skladu z določili Zakona o zasebnem varovanju in drugimi predpisi, ki pokrivajo področje varovanja in sicer:

  • varnostno receptorska dela v poslovnih objektih, sodiščih, javnih zavodih, šolah in univerzah,
  • varovanje proizvodnih in skladiščnih prostorov,
  • varovanje prireditev,
  • varovanje blaga v trgovinah,
  • varovanje gostinskih lokalov.

Varnostniki, ki svoje naloge opravljajo v delovni obleki, so prijazni, urejeni in prisluhnejo navodilom naročnika.

Naročniki nam zaupajo predvsem zaradi kakovosti opravljanja storitev, ki jo zagotavljamo z rednim izobraževanjem varnostnikov, kjer jih seznanjamo z novimi tehnologijami in obvladovanjem novih vrst tveganj. Pogosto se izvajanje nalog varovanja varnostnika prepleta z uporabo videonadzornih kamer in sistemov tehničnega varovanja, zato je ključnega pomena tudi poznavanje tehničnih sistemov varovanja.

Zahtevnejša varovanja izvajajo varnostniki, ki so usposobljeni za ravnanje z orožjem, razpršilcem, sredstvi za vklepanje in vezanje, ter za izvajanje kontrole z detektorjem kovin.

V okviru varovanja ljudi in premoženja se izvaja intervencijska in obhodna služba, ki jo opravijo posebej specializirano usposobljeni in oboroženi varnostniki.

Delovno področje varnostnika je varovano območje, kjer se izvaja varovanje na podlagi ocene zahtevnosti varovanega območja ter specifičnih potreb naročnika. Pri tem skupaj z naročnikom določimo pomembne segmente varovanja, ki jih opredelimo v:

  • oceni tveganja,
  • varnostni oceni,
  • načrtu varovanja.

Varovanje po vaši meri

Pogosto je delovno mesto varnostnika združeno z receptorskim delom, kjer varnostnik evidentira obiskovalce, izdaja kartice za dostop in informira obiskovalce. Varnostnik pošilja elektronska sporočila in opravlja prevezave telefonskih klicev.

Želite zagotoviti pred vašo stavbo izvajanje parkirnega reda ali dvigovanje zapornic? Sporočite nam vaše želje. V skladu s svojimi pooblastili lahko varnostnik prepreči vstop nepooblaščenim osebam in opravi njihovo identifikacijo.

Varnostnik nadzira delovanje dvigal, izvede obhode, zaklepa ali odklepa vrata, zapira okna in ugaša luči. V primeru požara zagotovi ustrezno gašenje začetnih požarov in obvešča o požaru gasilsko brigado.

Ob izrednih dogodkih, kot so požari, vlomi, tatvine, reševanje iz dvigal ali nasilno obnašanje, vam izdelamo in posredujemo poročilo.

Kontakt